Łatwy kalkulator marży zysku | Znajdź swoje ceny sprzedaży | Atlasmic

Kalkulator marży zysku

Ten kalkulator odpowie na pytanie, jak obliczyć marżę zysku i pomoże Ci określić dokładne ceny sprzedaży dla Twoich produktów, aby zwiększyć zysk.
Wyniki kalkulatora marży zysku
-
Twoja cena sprzedaży
-
Twój zysk
-
Marża brutto

How to Calculate Profit Margin?

The calculation method is pretty simple. To calculate a profit margin value, you need to subtract the cost of your goods sold (other known as COGS) from your net sales (total revenue minus returns, discounts and allowances). Then you need to divide this figure by net sales value and the gross profit margin will come. To get the results in percentage, just multiply the number by 100.

Atlasmic’s profit margin calculator does the math for you, but if you are looking to do it manually, the formula would look like this:

X - Net sales value
Y - Cost of goods sold (COGS)
Z - Profit

X - Y = Z
Z / X * 100 = % Gross profit margin

What is the Average Profit Margin by Industry?

As a general rule, there are a lot of saying that a 10% net profit margin is the average profit margin. However, you should always consider, that every industry has a different average net profit margin. Here is the list of the average net profit margins for some of the most common small business categories in the United States:

Service businesses have the highest profit margins amongst other categories. The average for this category is about 18%, as the low operating costs and the number of repeat clients make the high-profit margin.

Real estate services have a profit margin of around 15% and can get as high as 20%. Tax services can climb even higher than 20%.

Restaurants usually have a profit margin that is about 12% and can vary 1-3%.

Retail has an average profit margin of 8%.

How to Analyze Corporate Profit Margins?

Understanding corporate profit margins can help you get insights into a company’s current effectiveness in generating profits and potentially the company’s future. The key lesson to analyze corporate profit margins are to understand that the profit margin comes in 3 different levels: net profit, gross and operating profit.

Net profit margin is often referred to as the company’s profit for the accounting and is found at the bottom of the income statement. It displays if the company is generating net income. Taking it as a single point of truth might not be the best idea. That’s why there are more figures.

Gross margin provides insights into how the company is managing the production costs to produce income. The higher the margin, the more efficient the company is generating revenue.

The operating profit margin often shows why a particular company is outperforming other competitors. It shows how well the company manages to operate as it includes operating expenses, such as salaries, rent and leases instead of showing fixed costs.

What is a Good Profit Margin?

The money you earn from your business is not everything. However, if the company is being compared by some investors, you might have a look at your profit margin number. Generally, investors compare each company’s net profit margin with the industry standards. Sometimes they take benchmark indexes, such as S&P 500, Nasdaq or Dow. These can be around 10%, however, the good profit margin can be only calculated within the industry average. Anyways, if you are keeping this number way above the average - you might be a great salesperson!

What is the Difference Between Profit & Profit Margin?

The only big difference between these two values is that the profit margin is measured as a percentage while the profit margin shows every amount of money in earnings. Also, the increased amount of earnings does not always represent profitability. When you know your profit margin, you can make more effective sales plans and increase your revenue.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest wzór na obliczanie marży zysku?

Istnieją 3 różne formuły dla każdego poziomu kalkulacji marży zysku.
Marża zysku netto = (Przychody netto / Przychody) X 100
Marża brutto = (Przychody ogółem - COGS) / Przychody ogółem X 100
Marża zysku operacyjnego = (Przychody operacyjne / Przychody) X 100

Co to jest Koszt Sprzedanych Towarów (Cost of Your Goods Sold lub COGS)?

Po pierwsze, Cost of Goods Sold (COGS) jest często znany jako "koszt sprzedaży" i może być wyświetlany w formule:
COGS = Zapasy początkowe + Zakupy w okresie - Zapasy końcowe
Jeśli prowadzisz firmę, COGS można zwykle znaleźć w rachunku zysków i strat, w kategorii sprzedaży lub przychodów.
Przykład: jeśli na początku okresu miałeś zapasy warte 10.000 euro i kupiłeś dodatkowe 2.000 euro, a końcowe zapasy były warte tylko 4.000 euro, wartość Twojego COGS wyniesie 8.000 euro. Teraz, gdy wiesz, że Twój koszt sprzedanych towarów za rok wynosi 8 000 € - możesz zacząć podejmować lepsze decyzje biznesowe i być może znaleźć nowych dostawców z lepszymi cenami.

Jak obliczyć marżę operacyjną?

Marża zysku operacyjnego obliczana jest poprzez podzielenie zysku operacyjnego przez całkowite przychody i wyrażenie tego wyniku w procentach.
Można ją rozwiązać za pomocą wzoru:
Operating Profit Margin = (Operating Income / Revenue) X 100

Co to jest dochód netto?

Dochód netto to zysk, jaki przynosi Twoja firma po odjęciu kosztów i innych dopuszczalnych odliczeń. Wydatki obejmują sprzedaż, wydatki ogólne, administracyjne, operacyjne, amortyzację, odsetki, podatki i inne.

Najlepszy czas na rozpoczęcie to dziś

Po co spędzać więcej czasu na czytaniu, skoro można samemu wypróbować Atlasmic?
Platforma Akceleracji Sprzedaży. Copyright © 2021 Atlasmic.com