Kalkulator marży zysku

Ten kalkulator odpowie na pytanie, jak obliczyć marżę zysku i pomoże Ci określić dokładne ceny sprzedaży dla Twoich produktów, aby zwiększyć zysk.
Wyniki kalkulatora marży zysku
-
Twoja cena sprzedaży
-
Twój zysk
-
Marża brutto

Jak obliczyć marżę zysku?

Metoda obliczania jest dość prosta. Aby obliczyć wartość marży zysku, należy odjąć koszt sprzedanych towarów (znany również jako COGS) od sprzedaży netto (całkowity przychód pomniejszony o zwroty, rabaty i dodatki). Następnie należy podzielić tę liczbę przez wartość sprzedaży netto i otrzymamy marżę zysku brutto. Aby uzyskać wynik w procentach, wystarczy pomnożyć tę liczbę przez 100.

Kalkulator marży zysku firmy Atlasmic wykonuje obliczenia za Ciebie, ale jeśli chcesz zrobić to ręcznie, wzór wygląda następująco:

X - wartość sprzedaży netto
Y - koszt sprzedanych towarów (COGS)
Z - zysk

X - Y = Z
Z / X * 100 = % Marża zysku brutto

Jaka jest średnia marża zysku w poszczególnych branżach?

Ogólnie rzecz biorąc, wiele osób twierdzi, że 10% marża zysku netto jest średnią marżą zysku. Należy jednak zawsze brać pod uwagę, że każda branża ma inną średnią marżę zysku netto. Poniżej znajduje się lista średnich marż zysku netto dla niektórych najpopularniejszych kategorii małych firm w Stanach Zjednoczonych:

Firmy usługowe mają najwyższe marże zysku spośród innych kategorii. Średnia dla tej kategorii wynosi około 18%, ponieważ niskie koszty operacyjne i liczba powtarzających się klientów sprawiają, że marża zysku jest wysoka.

W przypadku usług związanych z nieruchomościami marża zysku wynosi około 15% i może sięgać nawet 20%. Usługi podatkowe mogą osiągnąć nawet ponad 20%.

W restauracjach marża zysku wynosi zwykle około 12% i może wahać się od 1-3%.

W handlu detalicznym średnia marża zysku wynosi 8%.

Jak analizować marże zysku przedsiębiorstw?

Zrozumienie marż zysku przedsiębiorstwa może pomóc w uzyskaniu wglądu w bieżącą skuteczność firmy w generowaniu zysków i potencjalnie w przyszłość firmy. Kluczową lekcją analizy marży zysku przedsiębiorstwa jest zrozumienie, że marża zysku występuje na trzech różnych poziomach: zysku netto, brutto i zysku operacyjnego.

Marża zysku netto jest często określana jako zysk księgowy firmy i znajduje się w dolnej części rachunku zysków i strat. Pokazuje ona, czy firma generuje dochód netto. Traktowanie tego wskaźnika jako jednego punktu prawdy może nie być najlepszym pomysłem. Dlatego też jest więcej danych liczbowych.

Marża brutto pozwala zorientować się, w jaki sposób firma zarządza kosztami produkcji w celu uzyskania dochodu. Im wyższa marża, tym bardziej efektywne jest generowanie przychodów przez firmę.

Marża zysku operacyjnego często pokazuje, dlaczego dana firma osiąga lepsze wyniki niż inni konkurenci. Pokazuje ona, jak dobrze firma zarządza swoją działalnością, ponieważ uwzględnia koszty operacyjne, takie jak wynagrodzenia, czynsze i dzierżawy, a nie koszty stałe.

Co to jest dobra marża zysku?

Pieniądze zarobione na działalności to nie wszystko. Jeżeli jednak firma jest porównywana przez niektórych inwestorów, warto przyjrzeć się marży zysku. Zazwyczaj inwestorzy porównują marżę zysku netto każdej spółki ze standardami branżowymi. Czasami biorą pod uwagę indeksy porównawcze, takie jak S&P 500, Nasdaq czy Dow. Mogą one wynosić około 10%, jednak dobra marża zysku może być obliczona tylko w ramach średniej branżowej. W każdym razie, jeśli utrzymujesz tę liczbę znacznie powyżej średniej - możesz być świetnym sprzedawcą!

Jaka jest różnica między zyskiem a marżą zysku?

Jedyna istotna różnica między tymi dwiema wartościami polega na tym, że marża zysku jest mierzona w procentach, podczas gdy marża zysku pokazuje każdą kwotę zarobku. Ponadto zwiększona kwota zarobków nie zawsze oznacza rentowność. Znając swoją marżę zysku, można opracować bardziej efektywne plany sprzedaży i zwiększyć przychody.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest wzór na obliczanie marży zysku?

Istnieją 3 różne formuły dla każdego poziomu kalkulacji marży zysku.
Marża zysku netto = (Przychody netto / Przychody) X 100
Marża brutto = (Przychody ogółem - COGS) / Przychody ogółem X 100
Marża zysku operacyjnego = (Przychody operacyjne / Przychody) X 100

Co to jest Koszt Sprzedanych Towarów (Cost of Your Goods Sold lub COGS)?

Po pierwsze, Cost of Goods Sold (COGS) jest często znany jako "koszt sprzedaży" i może być wyświetlany w formule:
COGS = Zapasy początkowe + Zakupy w okresie - Zapasy końcowe
Jeśli prowadzisz firmę, COGS można zwykle znaleźć w rachunku zysków i strat, w kategorii sprzedaży lub przychodów.
Przykład: jeśli na początku okresu miałeś zapasy warte 10.000 euro i kupiłeś dodatkowe 2.000 euro, a końcowe zapasy były warte tylko 4.000 euro, wartość Twojego COGS wyniesie 8.000 euro. Teraz, gdy wiesz, że Twój koszt sprzedanych towarów za rok wynosi 8 000 € - możesz zacząć podejmować lepsze decyzje biznesowe i być może znaleźć nowych dostawców z lepszymi cenami.

Jak obliczyć marżę operacyjną?

Marża zysku operacyjnego obliczana jest poprzez podzielenie zysku operacyjnego przez całkowite przychody i wyrażenie tego wyniku w procentach.
Można ją rozwiązać za pomocą wzoru:
Operating Profit Margin = (Operating Income / Revenue) X 100

Co to jest dochód netto?

Dochód netto to zysk, jaki przynosi Twoja firma po odjęciu kosztów i innych dopuszczalnych odliczeń. Wydatki obejmują sprzedaż, wydatki ogólne, administracyjne, operacyjne, amortyzację, odsetki, podatki i inne.

Najlepszy czas na rozpoczęcie to dziś

Po co spędzać więcej czasu na czytaniu, skoro można samemu wypróbować Atlasmic?
Platforma Akceleracji Sprzedaży. Copyright © 2021 Atlasmic.com