Winstmarge rekenmachine

Deze calculator geeft antwoord op de vraag hoe u de winstmarge berekent en helpt u de exacte verkoopprijzen voor uw producten te bepalen om de winst te verhogen.
Winstmarge rekenmachine resultaten
-
Uw verkoopprijs
-
Uw winst
-
Brutomarge

Hoe bereken je winstmarge?

De berekeningsmethode is vrij eenvoudig. Om een winstmarge te berekenen, moet u de kosten van uw verkochte goederen (andere bekend als COGS) aftrekken van uw nettoverkoop (totale opbrengst min retouren, kortingen en toeslagen). Dan moet u dit cijfer delen door de netto-verkoopwaarde en de brutowinstmarge zal komen. Om het resultaat in procenten te krijgen, vermenigvuldigt u het getal gewoon met 100.

De winstmargecalculator van Atlasmic doet het rekenwerk voor u, maar als u het handmatig wilt doen, ziet de formule er als volgt uit:

X - Nettoverkoopwaarde
Y - Kosten van verkochte goederen (COGS)
Z - Winst

X - Y = Z
Z / X * 100 = % Brutowinstmarge

Wat is de gemiddelde winstmarge per bedrijfstak?

Als algemene regel wordt vaak gezegd dat een nettowinstmarge van 10% de gemiddelde winstmarge is. U moet er echter altijd rekening mee houden, dat elke bedrijfstak een andere gemiddelde nettowinstmarge heeft. Hier is de lijst van de gemiddelde nettowinstmarges voor enkele van de meest voorkomende categorieën van kleine bedrijven in de Verenigde Staten:

Dienstverlenende bedrijven hebben de hoogste winstmarges onder de andere categorieën. Het gemiddelde voor deze categorie is ongeveer 18%, aangezien de lage bedrijfskosten en het aantal terugkerende klanten voor de hoge winstmarge zorgen.

Vastgoeddiensten hebben een winstmarge van ongeveer 15% en kunnen oplopen tot 20%. Fiscale diensten kunnen zelfs tot boven de 20% stijgen.

Restaurants hebben meestal een winstmarge van ongeveer 12% en kan oplopen tot 1-3%.

De detailhandel heeft een gemiddelde winstmarge van 8%.

Hoe analyseer je corporate winstmarges?

Inzicht in de winstmarges van bedrijven kan u helpen inzicht te krijgen in de huidige effectiviteit van een bedrijf bij het genereren van winst en mogelijk de toekomst van het bedrijf. De belangrijkste les bij het analyseren van bedrijfswinstmarges is te begrijpen dat de winstmarge bestaat uit 3 verschillende niveaus: nettowinst, brutowinst en bedrijfswinst.

De nettowinstmarge wordt vaak aangeduid als de boekhoudkundige winst van het bedrijf en is te vinden onderaan de resultatenrekening. Het geeft aan of de onderneming netto-inkomsten genereert. Het is misschien niet het beste om dit als een enkel waarheidspunt te beschouwen. Daarom zijn er meer cijfers.

De brutomarge geeft inzicht in hoe de onderneming de productiekosten beheert om inkomsten te genereren. Hoe hoger de marge, hoe efficiënter de onderneming inkomsten genereert.

De operationele winstmarge laat vaak zien waarom een bepaald bedrijf beter presteert dan andere concurrenten. Het laat zien hoe goed het bedrijf erin slaagt te opereren, aangezien het de bedrijfskosten, zoals salarissen, huur en leasing omvat in plaats van de vaste kosten.

Wat is een goede winstmarge?

Het geld dat u met uw bedrijf verdient, is niet alles. Maar als het bedrijf door sommige investeerders wordt vergeleken, zou u eens naar uw winstmargecijfer kunnen kijken. Over het algemeen vergelijken investeerders de nettowinstmarge van elk bedrijf met de industriestandaarden. Soms nemen ze benchmark indexen, zoals S&P 500, Nasdaq of Dow. Deze kunnen rond de 10% liggen, maar een goede winstmarge kan alleen berekend worden binnen het industriegemiddelde. Hoe dan ook, als je dit getal ver boven het gemiddelde houdt - zou je wel eens een geweldige verkoper kunnen zijn!

Wat is het verschil tussen winst en winstmarge?

Het enige grote verschil tussen deze twee waarden is dat de winstmarge wordt gemeten als een percentage, terwijl de winstmarge elk bedrag aan winst laat zien. Bovendien vertegenwoordigt het hogere bedrag aan inkomsten niet altijd winstgevendheid. Wanneer u uw winstmarge kent, kunt u effectievere verkoopplannen maken en uw inkomsten verhogen.

Vaak gestelde vragen

Wat is de formule voor het berekenen van winstmarges?

Er zijn 3 verschillende formules voor elk niveau van winstmargeberekening.
Netto Winstmarge = (Netto Inkomen / Inkomsten) X 100
Brutomarge = (Totale opbrengsten - bedrijfskosten) / Totale opbrengsten X 100
Operationele winstmarge = (Bedrijfsopbrengsten / Opbrengsten) X 100

Wat is de kostprijs van uw verkochte goederen of COGS?

Ten eerste is de kostprijs van verkochte goederen (COGS) vaak bekend als "kostprijs van de omzet" en kan deze in een formule worden weergegeven:
COGS = Beginvoorraad + Aankopen tijdens de periode - Eindvoorraad
Als u een bedrijf aan het opbouwen bent, is COGS meestal te vinden op een resultatenrekening, onder de categorie verkoop, of inkomsten.
Voorbeeld: als u aan het begin van de periode een inventaris had met een waarde van €10.000 en u kocht €2.000 extra en de eindinventaris was slechts €4.000 waard, dan zou uw COGS-waarde €8.000 zijn. Nu u weet dat uw kostprijs van verkochte goederen voor het jaar €8.000 bedraagt, kunt u betere zakelijke beslissingen nemen en misschien nieuwe leveranciers vinden met betere prijzen.

Hoe wordt de operationele marge berekend?

De bedrijfswinstmarge wordt berekend door de bedrijfswinst te delen door de totale inkomsten en dat resultaat uit te drukken in een percentage.
Het kan worden opgelost in een formule:
Bedrijfswinstmarge = (Bedrijfsopbrengsten / Inkomsten) X 100

Wat is netto-inkomen?

Het netto-inkomen is de winst die uw bedrijf maakt nadat u de kosten en andere toegestane aftrekposten hebt afgetrokken. De kosten omvatten verkoopkosten, algemene en administratieve kosten, bedrijfskosten, afschrijvingen, rente, belastingen en andere kosten.

De beste tijd om te beginnen is vandaag

Waarom meer tijd besteden aan lezen als je Atlasmic zelf kunt proberen?
Platform voor versnelling van de verkoop. Auteursrecht © 2023 Atlasmic.com