Eenvoudige winstmarge calculator: Vind uw verkoopprijzen.

Winstmarge rekenmachine

Deze calculator geeft antwoord op de vraag hoe u de winstmarge berekent en helpt u de exacte verkoopprijzen voor uw producten te bepalen om de winst te verhogen.
Winstmarge rekenmachine resultaten
-
Uw verkoopprijs
-
Uw winst
-
Brutomarge

How to Calculate Profit Margin?

The calculation method is pretty simple. To calculate a profit margin value, you need to subtract the cost of your goods sold (other known as COGS) from your net sales (total revenue minus returns, discounts and allowances). Then you need to divide this figure by net sales value and the gross profit margin will come. To get the results in percentage, just multiply the number by 100.

Atlasmic’s profit margin calculator does the math for you, but if you are looking to do it manually, the formula would look like this:

X - Net sales value
Y - Cost of goods sold (COGS)
Z - Profit

X - Y = Z
Z / X * 100 = % Gross profit margin

What is the Average Profit Margin by Industry?

As a general rule, there are a lot of saying that a 10% net profit margin is the average profit margin. However, you should always consider, that every industry has a different average net profit margin. Here is the list of the average net profit margins for some of the most common small business categories in the United States:

Service businesses have the highest profit margins amongst other categories. The average for this category is about 18%, as the low operating costs and the number of repeat clients make the high-profit margin.

Real estate services have a profit margin of around 15% and can get as high as 20%. Tax services can climb even higher than 20%.

Restaurants usually have a profit margin that is about 12% and can vary 1-3%.

Retail has an average profit margin of 8%.

How to Analyze Corporate Profit Margins?

Understanding corporate profit margins can help you get insights into a company’s current effectiveness in generating profits and potentially the company’s future. The key lesson to analyze corporate profit margins are to understand that the profit margin comes in 3 different levels: net profit, gross and operating profit.

Net profit margin is often referred to as the company’s profit for the accounting and is found at the bottom of the income statement. It displays if the company is generating net income. Taking it as a single point of truth might not be the best idea. That’s why there are more figures.

Gross margin provides insights into how the company is managing the production costs to produce income. The higher the margin, the more efficient the company is generating revenue.

The operating profit margin often shows why a particular company is outperforming other competitors. It shows how well the company manages to operate as it includes operating expenses, such as salaries, rent and leases instead of showing fixed costs.

What is a Good Profit Margin?

The money you earn from your business is not everything. However, if the company is being compared by some investors, you might have a look at your profit margin number. Generally, investors compare each company’s net profit margin with the industry standards. Sometimes they take benchmark indexes, such as S&P 500, Nasdaq or Dow. These can be around 10%, however, the good profit margin can be only calculated within the industry average. Anyways, if you are keeping this number way above the average - you might be a great salesperson!

What is the Difference Between Profit & Profit Margin?

The only big difference between these two values is that the profit margin is measured as a percentage while the profit margin shows every amount of money in earnings. Also, the increased amount of earnings does not always represent profitability. When you know your profit margin, you can make more effective sales plans and increase your revenue.

Vaak gestelde vragen

Wat is de formule voor het berekenen van winstmarges?

Er zijn 3 verschillende formules voor elk niveau van winstmargeberekening.
Netto Winstmarge = (Netto Inkomen / Inkomsten) X 100
Brutomarge = (Totale opbrengsten - bedrijfskosten) / Totale opbrengsten X 100
Operationele winstmarge = (Bedrijfsopbrengsten / Opbrengsten) X 100

Wat is de kostprijs van uw verkochte goederen of COGS?

Ten eerste is de kostprijs van verkochte goederen (COGS) vaak bekend als "kostprijs van de omzet" en kan deze in een formule worden weergegeven:
COGS = Beginvoorraad + Aankopen tijdens de periode - Eindvoorraad
Als u een bedrijf aan het opbouwen bent, is COGS meestal te vinden op een resultatenrekening, onder de categorie verkoop, of inkomsten.
Voorbeeld: als u aan het begin van de periode een inventaris had met een waarde van €10.000 en u kocht €2.000 extra en de eindinventaris was slechts €4.000 waard, dan zou uw COGS-waarde €8.000 zijn. Nu u weet dat uw kostprijs van verkochte goederen voor het jaar €8.000 bedraagt, kunt u betere zakelijke beslissingen nemen en misschien nieuwe leveranciers vinden met betere prijzen.

Hoe wordt de operationele marge berekend?

De bedrijfswinstmarge wordt berekend door de bedrijfswinst te delen door de totale inkomsten en dat resultaat uit te drukken in een percentage.
Het kan worden opgelost in een formule:
Bedrijfswinstmarge = (Bedrijfsopbrengsten / Inkomsten) X 100

Wat is netto-inkomen?

Het netto-inkomen is de winst die uw bedrijf maakt nadat u de kosten en andere toegestane aftrekposten hebt afgetrokken. De kosten omvatten verkoopkosten, algemene en administratieve kosten, bedrijfskosten, afschrijvingen, rente, belastingen en andere kosten.

De beste tijd om te beginnen is vandaag

Waarom meer tijd besteden aan lezen als je Atlasmic zelf kunt proberen?
Platform voor versnelling van de verkoop. Auteursrecht © 2021 Atlasmic.com